Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas I

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie
na rok szkolny 2020/2021 
Podstawa prawna: art.158 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1148) Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 zakwalifikowała niżej wymienionych kandydatów:
L.p.
Nazwisko i imię dziecka
1.
Albrewczyński Nikodem
2.
Betlejewska Oliwia
3.
Bilicka Zofia
4.
Biskupski Konrad
5.
Bogusz Szymon
6.
Chrapińska Marika
7.
Ciesielska Lena
8.
Czajka Oliwier
9.
Ćwiklak Błażej
10.
Dąbrowski Dariusz
11
Dominiak Kacper
12.
Gajda Nina
13.
Gajewska Lena
14.
Gawińska Natalia
15.
Gawińska Zuzanna
16.
Gejda Zofia
17.
Godziński Denis
18.
Grudzińska Julia
19.
Gurzyński Filip
20.
Jabłoński Adam
21.
Janczarek Paweł
22.
Jankowska Alicja
23.
Jaskuła Tymoteusz
24.
Kalinowski Wiktor
25.
Kaniuka Jakub
26.
Kleist Przemysław
27.
Klimek Milena
28.
Kluba Zofia
29.
Kobusiński Oliwier
30.
Kordek Rafał
31.
Kościelski Szymon
32.
Kwiatkowska Katarzyna
33.
Łajkowska Nikola
34.
Mądra Aleksandra
35.
Mówka Nadia
36.
Mróz Nikola
37.
Nica Zuzanna
38.
Orłowski Jakub
39.
Pałkowski Antoni
40.
Pesta Michał
41.
Pluta Olivier
42.
Płodzicki Jan
43.
Pokora Mateusz
44.
Rogowski Wiktor
45.
Rybak Agnieszka
46.
Rypińska Alicja
47.
Sarnowska Maja
48.
Skrzeczkowska Julia
49.
Sobocińska Nadia
50.
Stefański Miłosz
51.
Stępień Grzegorz
52.
Szczepańska Zuzanna
53.
Szczuplińska Lena
54.
Szkamelski Piotr
55.
Szpeflik-Malinowska Antonina
56.
Ścigała Filip
57.
Wardowska Nadia
58.
Wasilewski Alexander
59.
Węgłowski Maciej
60.
Wilmanowicz Wiktoria
61.
Wojciechowska Amelia
62.
Woźniak Joanna
63.
Wrońska Julia
64.
Wysocki Miłosz
65.
Zalewski Adam
66.
Zapadka Natalia
67.
Ziętak Liwia
Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów: 07.05.2020r. do godz.15.00.
Data podania do publicznej wiadomości listy przyjętych do SP 2: 08.05.2020r. do godz. 15.00.
Przewiń do góry