Konstytucja 3 Maja

„Witaj majowa jutrzenko,

świeć naszej polskiej krainie”

Tymi słowami rozpoczyna się pieśń nawiązująca do wydarzeń sprzed 229 lat.

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął Ustawę Rządową, która do dziś nazywana jest Konstytucją 3 maja. Powszechnie uważana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawę regulującą ustrój prawny, obowiązki obywateli, organizację władz państwowych. W dniu podpisania Konstytucji 3 maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska. Ustawa zasadnicza wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wprowadzono jedność państwa, co oznaczało, że w kraju miał być jeden rząd, skarb oraz armia. Zniesiono liberum veto oraz wolną elekcję, a także określono dominującą rolę religii katolickiej. Autorami Konstytucji byli między innymi Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj.

Agnieszka Krakos

Stefania Homziak

Przewiń do góry