Lista uczniów przyjętych do klas I

Lista uczniów przyjętych do

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie 

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: art.158 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1148) Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, nformuje, że przyjęła na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Albrewczyński Nikodem

2.

Betlejewska Oliwia

3.

Bilicka Zofia

4.

Biskupski Konrad

5.

Bogusz Szymon

6.

Chrapińska Marika

7.

Ciesielska Lena

8.

Czajka Oliwier

9.

Ćwiklak Błażej

10.

Dąbrowski Dariusz

11.

Dominiak Kacper

12.

Dziedzic Aleksander

13.

Gajda Nina

14.

Gajewska Lena

15.

Gawińska Nadia

16.

Gawińska Zuzanna

17.

Gejda Zofia

18.

Godziński Denis

19.

Grudzińska Julia

20.

Gurzyński Filip

21.

Jabłoński Adam

22.

Janczarek Paweł

23.

Jankowska Alicja

24.

Jaskuła Tymoteusz

25.

Kalinowski Wiktor

26.

Kaniuka Jakub

27.

Kleist Przemysław

28.

Klimek Milena

29.

Kluba Zofia

30.

Kołyniak Maksymilian

31.

Kobusiński Oliwier

32.

Kordek Rafał

33.

Kościelski Szymon

34.

Kwiatkowska Katarzyna

35.

Łajkowska Nikola

36.

Mądra Aleksandra

37.

Mówka Nadia

38.

Mróz Nikola

39.

Nica Zuzanna

40.

Orłowski Jakub

41.

Pałkowski Antoni

42.

Pesta Michał

43.

Pluta Olivier

44.

Płodzicki Jan

45.

Pokora Mateusz

46.

Rogowski Wiktor

47.

Rybak Agnieszka

48.

Rypińska Alicja

49.

Sarnowska Maja

50.

Skrzeczkowska Julia

51.

Sobocińska Nadia

52.

Stefański Miłosz

53.

Stępień Grzegorz

54.

Szczepańska Zuzanna

55.

Szczuplińska Lena

56.

Szkamelski Piotr

57.

Szpeflik-Malinowska Antonina

58.

Ścigała Filip

59.

Wardowska Nadia

60.

Wasilewski Alexander

61.

Węgłowski Maciej

62.

Wilmanowicz Wiktoria

63.

Wojciechowska Wiktoria

64.

Woźniak Joanna

65.

Wrońska Julia

66.

Wysocki Miłosz

67.

Zalewski Adam

68.

Zapadka Natalia

69.

Ziętak Liwia

Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów: 07.05.2020r. do godz.15.00.
Data podania do publicznej wiadomości listy przyjętych do SP 2: 08.05.2020r. do godz. 15.00.
Pouczenie:
Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie szkoły.

Przewiń do góry