ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się  26 czerwca 2020r. na terenie szkoły według następującego harmonogramu:

KLASY VIII – godzina 8.00 / sala gimnastyczna

KLASY I – godzina 9.00 / płyta boiska (wybieg) – wejście dla uczniów z opiekunami bramką od rogu ulic Andersa i Smolki, dla nauczycieli z budynku szkoły

KLASY II – godzina 9.00 / boisko sportowe – wejście dla uczniów od „Falowca”, dla nauczycieli z budynku szkoły

KLASY III – godzina 10.00 / sala gimnastyczna

KLASY IV – godzina 11.00 / płyta boiska (wybieg) – wejście dla uczniów bramką od rogu ulic Andersa i Smolki, dla nauczycieli z budynku szkoły

KLASY V – godzina 11.00 / boisko sportowe – wejście dla uczniów od „Falowca”, dla nauczycieli z budynku szkoły

KLASY VI – godzina 12.00 / płyta boiska (wybieg) – wejście dla uczniów bramką od rogu ulic Andersa i Smolki, dla nauczycieli z budynku szkoły

KLASY VII – godzina 12.00 / boisko sportowe – wejście dla uczniów od „Falowca”, dla nauczycieli z budynku szkoły

Pożegnanie klas III i VIII  odbędzie się z POCZTEM SZTANDAROWYM, bez udziału rodziców.

Wszystkie klasy przestrzegają limitów czasowych. Nauczyciele ograniczają się do rozdania świadectw i krótkiego spotkania. Zadbają o to, aby wszyscy uczniowie opuścili teren szkoły.  Uczniowie opuszczają posesję tym samym wejściem. Ostatni wychodzi wychowawca. Rodzic ma prawo odmówić udziału w uroczystości. Świadectwa, w takim przypadku, będą do odbioru w sekretariacie. Będzie można odbierać je po każdorazowym umówieniu telefonicznym.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wychowawcy klas I, II, IV, V, VI, VII prowadzą uczniów do swoich sal lekcyjnych (lub wolnych sal) z zachowaniem następujących środków ostrożności: obowiązkowa dezynfekcja rąk, wejście wyłącznie w maseczce. Rodzice nie wchodzą do budynku.

Przewiń do góry