test_tlo

Złoty absolwent

Od roku szkolnego 2009/2010, szczególnie wyróżniający się uczniowie naszej szkoły mogą uzyskać tytuł Złotego Absolwenta. Aby zdobyć to zaszczytne miano, muszą spełnić wymagania zapisane w poniższym regulaminie.

REGULAMIN

Uczeń otrzyma tytuł Złotego Absolwenta, jeśli spełni wszystkie poniższe wymagania

  1. uzyskanie  w klasie VIII na koniec roku szkolnego średniej ocen nie niższej niż 5,5,
  2. uzyskanie wzorowej oceny zachowania na koniec klasy IV-VIII,
  3. uzyskanie średniego wyniku  90%-100% z egzaminów ósmoklasisty przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, podsumowujących naukę w szkole podstawowej,
  4. wybitna aktywność w szkole i poza nią przez wszystkie lata nauki,
  5. aktywny udział w konkursach, zawodach i innych imprezach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
  6. rozsławianie dobrego imienia szkoły szczególnymi osiągnięciami,
  7. otrzymanie tytułu laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym, organizowanym przez Kuratorium Oświaty lub otrzymanie dwóch tytułów laureata w innych konkursach  na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,
  8. zaangażowanie w prace na rzecz szkoły – działania lub sukcesy, przynoszące chlubę szkole,
  9. twórcza postawa, wnosząca wyjątkowy wkład w życie szkoły (czynny udział w pracach organizacji szkolnych, np. Samorząd Szkolny, Samorząd Klasowy)
  10. udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych.
Przewiń do góry