test_tlo

Złoty absolwent

Od roku szkolnego 2009/2010, szczególnie wyróżniający się uczniowie naszej szkoły mogą uzyskać tytuł Złotego Absolwenta. Aby zdobyć to zaszczytne miano, muszą spełnić wymagania zapisane w poniższym regulaminie.

REGULAMIN

Uczeń otrzyma tytuł Złotego Absolwenta, jeśli spełni wszystkie poniższe wymagania

  • uzyskanie  w klasie VIII na koniec roku szkolnego średniej ocen nie niższej niż 5,5,
  • uzyskanie wzorowej oceny zachowania na koniec klasy IV-VIII,
  • wybitna aktywność w szkole i poza nią przez wszystkie lata nauki,
  • aktywny udział w konkursach, zawodach i innych imprezach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
  • rozsławianie dobrego imienia szkoły szczególnymi osiągnięciami,
  • otrzymanie tytułu laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym, organizowanym przez Kuratorium Oświaty lub otrzymanie dwóch tytułów laureata w innych konkursach  na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,
  • zaangażowanie w prace na rzecz szkoły – działania lub sukcesy, przynoszące chlubę szkole,
  • twórcza postawa, wnosząca wyjątkowy wkład w życie szkoły (czynny udział w pracach organizacji szkolnych, np. Samorząd Szkolny, Samorząd Klasowy,
  • udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych.
Scroll to Top
Przewiń do góry