Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla szkół podstawowych. Etap szkolny

Dnia 13 listopada 2023 roku w  Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie odbył się kuratoryjny Konkurs z Języka Polskiego. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do uczenia się oraz wspieranie  uzdolnień młodzieży. Etap szkolny został przeprowadzony w oparciu o arkusz konkursowy przygotowany przez Wojewódzką Komisję Konkursową z Języka Polskiego. W eliminacjach szkolnych wzięło udział dziesięcioro uczniów.

Szkolny etap Konkursu z Języka Polskiego zawierał 8 zadań, które miały urozmaiconą  formę i różny stopień trudności. Wszystkie polecenia związane były z  tekstem źródłowym: „Miłosierny Samarytanin”. Na wykonanie wszystkich zadań uczestnicy konkursu mieli 90 minut.

Zgodnie z regulaminem do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przesłane zostały prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów. Niestety, nie oznacza to jeszcze zakwalifikowania się tych osób do etapu wojewódzkiego konkursu.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

  1. Igor Stawski kl. VIId 34 p. – opiekun p. Katarzyna Dobielska
  2. Szymon Lipigórski kl. VIIIc 32 p. – opiekun p. Joanna Bakaluk
  3. Maria Budniewska kl. VIIIb 30 p. – opiekun p. Anna Grajewska
  4. Julia Agnieszczak kl. VIII d 30 p. – opiekun p. Beata Waruszewska
  5. Maja Szokalska kl. VIIId 30 p. – opiekun p. Beata Waruszewska

Czekamy więc na listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. 

Członkowie komisji:

  1. Joanna Bakaluk
  2. Beata Waruszewska

Organizator etapu szkolnego konkursu – Beata Waruszewska

Tekst i zdjęcia

Beata Waruszewska

Scroll to Top
Przewiń do góry