ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DLA UCZNIÓW KLAS II-VIII

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DLA UCZNIÓW KLAS II-VIII ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA W SALACH LEKCYJNYCH WEDŁUG HARMONOGRAMU Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO.

(przydział sal lekcyjnych będzie powieszony na drzwiach głównych)

UCZNIOWIE PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU: DEZYNFEKUJĄ RĘCE, ZASŁANIAJĄ USTA I NOS, ZACHOWUJĄ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ, PO SPOTKANIACH Z WYCHOWAWCĄ OPUSZCZAJĄ BUDYNEK.

9.00 – KLASY II , III – WEJŚCIE GŁÓWNE

10.00 – KLASY IV, V ,VI – WEJŚCIE GŁÓWNE

11.00 – KLASY VII , VIII – WEJŚCIE GŁÓWNE

Przewiń do góry