Innowacyjna IIIA

Uczniowie IIIA przez minione trzy lata uczestniczyli w innowacji pedagogicznej: Dziś i jutro w cyfrowym świecie, programu autorskiego „ABC komputera” realizowanej przez Grażynę Wiącek. Dodatkowe zajęcia koła komputerowego odbywały się raz w tygodniu, co w trzyletnim cyklu stanowi ponad sto godzin. Głównym celem zajęć było  lepsze funkcjonowanie w świecie cyfrowym. 
Po trzyletniej edukacji uczniowie IIIA posługują się następującymi programami: Paint, Paint 3D, Word, Excel, Power Point, Baltie3. W Wordzie piszą teksty, wstawiają grafikę przyległą do teksu, wstawiają tabele, w których w zależności od potrzeb scalają komórki, projektują dyplomy, zaproszenia i kartki świąteczne. W Excelu tworzą wielokolumnowe tabele, a do danych zgromadzonych w tabelach tworzą wykresy (słupkowe, liniowe, kołowe). W Power Point tworzą multimedialne prezentacje (statystyczne, graficzne, graficzne z tekstem). Uczniowie znakomicie posługują się na pozór prostym programem graficznym Paint oraz Paint 3D,  wykorzystując jego wszystkie możliwości, w tym ulubione przez dzieci fotomontaże. Uczniowie tworzą również proste programy w Baltie3.  Korzystają z Internetu, wyszukują informacje na określone tematy oraz znają i stosują zasady netykiety.  
Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności wykraczające poza podstawę programową ułatwią uczniom naukę w kolejnym etapie edukacji. 
Grażyna Wiącek
Scroll to Top
Przewiń do góry