NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ

Klasy czwarte będą miały  zmienione składy uczniowskie ze względu na specyfikę drugiego etapu edukacyjnego.

Uczniowie, do klas czwartych trafiają w zmienionych składach, które uzależnione są od wielu czynników miedzy innymi: porównywalna liczba dziewcząt i chłopców, liczebność pozwalająca na podziały na grupy na języku angielskim, informatyce i wychowaniu fizycznym, i inne.

Liczba zajęć  wf, w klasie sportowej to 10 godzin tygodniowo. Godziny te uwzględniamy w planie, a plan jest tak ułożony, by zawody jak najmniej kolidowały z nauką np. czwartki LA. Uczniowie tych klas, są reprezentantami naszej szkoły, miasta i województwa w wielu imprezach sportowych.

Od klasy IV do klasy VI szkoły podstawowej, pracę w klasach sportowych opieramy na ogólnym rozwoju dziecka, jego cech motorycznych i osobowościowych. Praca w tych klasach opiera się na lekkiej atletyce, jednocześnie realizujemy podstawę programową, w której uczymy gier zespołowych, gier i zabaw ruchowych, gimnastyki, pływania, tańców czy jazdy na  łyżwach.  Chcemy stworzyć uczniom sytuacje, które dają okazję do ruchowego i emocjonalnego „wyżycia się”, zachęcamy do aktywnego wypoczynku, hartowania organizmu oraz uczymy , jak zachować zdrowie do późnej starości. Jest to nasz priorytet, natomiast na drugim planie jest wynik sportowy.

Od klasy VII rozpoczynamy etap szkolenia ukierunkowanego. Uczeń doskonali swoje umiejętności i wdraża się do treningu lekkoatletycznego.

Ważne jest również to, że klasy sportowe przodują również w nauce, są to klasy o wysokiej średniej dydaktycznej.  Klasy sportowe w naszej szkole to tradycja. Zachęcamy państwa do zdecydowania się, by dziecko uczęszczało do klasy sportowej.

Zainteresowanych, których dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub nauczycielem wychowania fizycznego.

Przewiń do góry