„Moja wizja kultury”

W imieniu własnym oraz Iławskiego Centrum Kultury serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie “Moja wizja kultury”

Zasady udziału:

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2. Tematyka pracy: wyobrażenie wydarzeń kulturalnych, zjawisk oraz zmian w przestrzeni miasta służących społeczności i rozwojowi kultury w mieście, projektowanie miejsc oraz wydarzeń pożądanych przez dzieci z wykorzystaniem własnych pomysłów i kreatywności.

3. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz średnich z terenu miasta Iławy.

4. Projekty konkursowe mogą być przygotowywane przez pojedyncze osoby lub w ramach pracy zespołowej (autor zbiorowy np. grupa, klasa).

5. Technika pracy plastycznej dowolna: rysunek, kolaż z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych lub elementów służących kreatywnej wizualizacji pomysłu, z użyciem samodzielnie wykonanych zdjęć, makieta przestrzenna, grafika komputerowa itp.

6. Prace należy składać w Iławskim Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13a, 14-200 Iława do dnia 15 kwietnia 2021r. do godz. 15.30.

7. Zapytania w sprawie konkursu należy kierować do osoby koordynującej: Renata Rajewska-Wróblewska, tel. 89 649 16 16, e-mail: rwroblewska@ickilawa.pl

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy do konkursu
Zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie

Przewiń do góry