Organizacja roku

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W IŁAWIE

1.Rok szkolny trwa1.09.2021 r. – 31.08.2022 r.
2.Rozpoczęcie roku szkolnego i zajęć dydaktycznych1.09.2021r. /środa/
3.Zakończenie roku szkolnego24.06.2022r. /piątek/
4.Przerwy w nauce w roku szkolnym:
– zimowa przerwa świąteczna
– ferie zimowe
– wiosenna przerwa świąteczna
– ferie letnie / wakacje

23.12.2021 r. – 31.12.2020 r.
24.01.2022 r. – 6.02.2022 r.
14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.
25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
5.Dni wolne od pracy:       
–     Święto Niepodległości      
–     Święto Trzech Króli       
–     Święto Konstytucji 3 Maja
– Egzamin ósmoklasisty
– Boże Ciało

11.11.2021 r. /czwartek/
6.01.2022 r. /czwartek/
3.05.2022 r. /wtorek/
24-26.05.2022 r.
16.06.2022r. /czwartek/
6.Dodatkowe dni wolne od pracy po odpracowaniu:12.11.2021 r. /piątek/ za Święto Pieczonego Ziemniaka
02.05.2022 r. /poniedziałek/ za Festyn Dwójki
7.Zajęcia dydaktyczne trwają pięć dni od poniedziałku do piątku. Odbywają się w systemie dwuzmianowym.8.00 – 16.10  
8.Zajęcia świetlicowe i dożywianie7.00 – 16.00
9.Biblioteka8.00 – 14.00

ŚLUBOWANIE KLAS I – DZIEŃ NAUCZYCIELA – 14.10.2021 r.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA – 15.10.2021 r.

FESTYN DWÓJKI – 24.04.2022 r.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

– pedagogizacja rodziców

–  zebrania klasowe w roku szkolnym 2021/2022

MiesiącPedagogizacja rodzicówKlasyDataOdpowiedzialny
IX 2021Diagnoza potrzeb i problemów występujących w klasie. Zagadnienia do omówienia: – procedury bezpieczeństwa, praca    w warunkach reżimu sanitarnego, – organizacja roku szkolnego, – koncepcja pracy wychowawców, – oferta zajęć pozalekcyjnych, – wybór Trójek klasowych.KL. I – IV   W SZKOLE   W KL. IV /nauczyciele przedstawiają PZO15.09.2021 środaWYCHOWAWCY TOŁKACZ M.
IX 2021Diagnoza potrzeb i problemów występujących w klasie. Zagadnienia do omówienia: – procedury bezpieczeństwa, praca    w warunkach reżimu sanitarnego, – organizacja roku szkolnego, – koncepcja pracy wychowawców, – oferta zajęć pozalekcyjnych, – wybór Trójek klasowych.KL. V – VIII   W SZKOLE16.09.2021 czwartek  WYCHOWAWCY WARUSZEWSKA B.
X 2021Ślubowanie klas IKL.  I14.10.2021 czwartekWYCHOWAWCY TOŁKACZ M.
XI 2021Zagadnienia do omówienia: – regulaminy obowiązujące w szkole, – pedagogizacja rodziców.KL. I-IV   HYBRYD.17.11.2021 środa    WYCHOWAWCY TOŁKACZ M.    
XI 2021Zagadnienia do omówienia: – regulaminy obowiązujące w szkole, – pedagogizacja rodziców.KL. V-VIII HYBRYD.18.11.2021 czwartekWYCHOWAWCY WARUSZEWSKA B.  
I 2022Zagadnienia do omówienia: – wyniki nauczania i zachowania, – pedagogizacja rodziców.KL. I-IV   HYBRYD.  17.01.2022 poniedziałekWYCHOWAWCY TOŁKACZ M.
I 2022Zagadnienia do omówienia: – wyniki nauczania i zachowania, – pedagogizacja rodziców.KL. V-VIII   HYBRYD.18.01.2022 wtorekWYCHOWAWCY WARUSZEWSKA B.
III 2022Zagadnienia do omówienia: – sprawy bieżące klas, – pedagogizacja rodziców.KL. I-IV   HYBRYD.15.03.2022 wtorekWYCHOWAWCY TOŁKACZ M. RADA RODZICÓW
III 2022Zagadnienia do omówienia: – sprawy bieżące klas, – pedagogizacja rodziców.KL. V-VIII HYBRYD.16.03.2022 środaWYCHOWAWCY WARUSZEWSKA B.
V 2022Zagadnienia do omówienia: – informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną, – pedagogizacja rodziców,   – organizacja balu klas VIIIKL. V-VIII       KL. VIII HYBRYD.10.05.2022 wtorek          WYCHOWAWCY WARUSZEWSKA B.        
V 2022Zagadnienia do omówienia: – informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną, – pedagogizacja rodziców.KL. I-IV   HYBRYD.11.05.2022 środaWYCHOWAWCY TOŁKACZ M.
VI 2022Spotkanie z rodzicami uczniów klas „0” – WITAJ SZKOŁO.KL. 0   W SZKOLE13.06.2022 poniedziałekPRZYSZLI WYCHOWAWCY KLAS I TOŁKACZ M.
Przewiń do góry